Verzending en Levering

Verzending en Levering

Verzending verloopt via Post NL in bijna alle gevallen, heeft u een zwaar product besteld of een groot product dan komen wij deze zelf bezorgen of via Baelde logistics

Vanaf €99,00 gratis verzending! Dit geldt op al onze producten mits u in Nederland woont. Woont u in het buitenland? Dan zitten hier extra kosten aan verbonden.

Voor Belgische klanten is de verzending boven de €99,00 ook gratis. Heeft u een zwaar product besteld of een groot product dan wordt er €29,95 extra in kosten gebracht.

Onder de €99,00 zijn de verzendkosten €6,95. Voor brievenbuspakketjes zijn de verzendkosten €4,50.

Besteld u Incl. montage dan plaatsen wij de tafel op de begane grond en plekken die goed bereikbaar zijn! Als er een lift aanwezig is waar het bestelde product in past dan plaatsen wij op elke verdieping.

LET OP!

Moet het bestelde product naar een andere etage dan de begane grond? Dit is alleen mogelijk in overleg. Wij mogen ten alle tijden de koop ontbinden als u zich niet aan deze voorwaarden houd.

Artikel 1 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De 14 dagen gaan in, de dag na dat de bestelling is ontvangen.

2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Cave & Garden retourneren, conform de door Cave & Garden verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Cave & Garden. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan naar Cave & Garden heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door Cave & Garden bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 2 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Cave & Garden dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Cave & Garden of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Cave & Garden niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 3 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Gratis verzending boven €99,-

De waardering van www.caveandgarden.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 1281 reviews.
0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen leegTerug naar winkel
   Calculate Shipping
   Apply Coupon